Po mustrje ferialneho kursa poručenje

pjatk, 16. junija 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Serbski institut kruće do wukubłanja nowowučerjow zapřijaty

Budyšin (SN/CoR). Serbski institut je kruće zapřijaty do koncepta za jednolětne wuwučowanje serbšćiny we wobłuku projekta noweje serbskeje rěčneje šule. Prěni intensiwny kurs ma so po słowach zapósłanca Sakskeho krajneho sejma Marka Šimana (CDU) wot 1. awgusta 2017 sem přewjesć (SN rozprawjachu). Koncepcija, kotruž ma Sakski kubłanski institut (SBI) w nadawku Sakskeho statneho ministerstwa za kultus (SMK) na starosći, měri so na dostudowanych wučerjow z wukraja, kotřiž chcedźa přichodnje na dwurěčnych šulach Hornjeje Łužicy serbšćinu wuwučować. Zamołwići su rozsudźili, zo kompetenca, wotpowědne intensiwne kubłanje přewjesć, njeleži pola Lipšćanskeho instituta za sorabistiku, ale pola Serbskeho instituta (SI) w Budyšinje. Naćisk intensiwneho kursa bazuje na dotalnych nazhonjenjach SI we wobłuku lětnjeho kursa za serbsku rěč a kulturu (ferialneho kursa), w kotrymž su wot 1990tych lět předewšěm studentow a akademikarjow z wukraja w běhu někotrych (mjeztym dweju) tydźenjow w serbšćinje dalekubłali.

wozjewjene w: Kubłanje
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND