Čiła wuměna fachowych nazhonjenjow na kubłanskim dnju

štwórtk, 15. junija 2017
artikl hódnoćić
(0 )
Budyski Rěčny centrum WITAJ wobdźěli so njedawno na fachowym dnju w Drježdźanskim hygienowym muzeju. Wědomostna sobudźěłaćerka RCW Jadwiga Kaulfürstowa rozłožowaše wobsahi skutkowanja institucije mjez druhim kubłarce Annje Baldowé (wotprawa) z dźěćaceho dnjoweho přebywanišća „Zwergenland“, kotrež je w nošerstwje města Grimmy.  Foto: Andreas Kirschke Budyski Rěčny centrum WITAJ wobdźěli so njedawno na fachowym dnju w Drježdźanskim hygienowym muzeju. Wědomostna sobudźěłaćerka RCW Jadwiga Kaulfürstowa rozłožowaše wobsahi skutkowanja institucije mjez druhim kubłarce Annje Baldowé (wotprawa) z dźěćaceho dnjoweho přebywanišća „Zwergenland“, kotrež je w nošerstwje města Grimmy. Foto: Andreas Kirschke

Z informaciskim stejnišćom je so Rěčny centrum WITAJ spočatk meje na fachowym dnju w Drježdźanskim hygienowym muzeju wobdźělił. Fachowcy z cyłeje Sakskeje běchu tam přitomni, mjez nimi tež serbscy.

wozjewjene w: Kubłanje
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

  • Pnačičanski procesion - Die Panschwitzer Prozession.
  • Kulowscy křižerjo - Die Witticheunauer Kreuzreiter.
  • Njebjelčanscy křižerjo – Die Nebelschützer Verkündigungsprozession.
  • Chróšćanski křižerski procesion - Die Crostwitzer Osterreiter.
  • Baćonscy křižerjo - Osterreiter in Storcha
  • Ralbičanscy křižerjo - Die Ralbitzer Osterprozession.
  • Baćonscy křižerjo - Osterreiter in Storcha

nowostki LND