Wulke regionalne rozdźěle

štwórtk, 22. junija 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Sakska pyta wučerjow. Kaž z kultusoweho ministerstwa rěka, móžachu dotal jenož něšto wjac hač 60 procentow planowanych 1 400 městnow za přichodne šulske lěto wobsadźić.

Budyšin (SN/JaW). „Ličba přizjewjenjow na wučerske městna je nimale we wšěch šulskich družinach za wočakowanjemi wostała. W městach móžachu najwjac wobsadźić, we wjesnych kónčinach je dotal najwjac městnow njewobsadźenych“, zdźěli sobudźěłaćerka sakskeho kultusoweho ministerstwa Bianca Schulz.

wozjewjene w: Kubłanje
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • 21. jolka-swjedźeń w Nuknicy je nimo. Štož zwostanje su dopomnjenki na rjany žortny a zabawny wječor w Nukničanskej Brězanec bróžni. Někotre impresije serbskeho wječora w Nuknicy, kotrež je naša fotografowka-wolontarka Hanka Šěnec zhotowiła, wam tule
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019

nowostki LND