Wobłuk zaběry sej wotkryć poručenje

wutora, 04. julija 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Dźěći a młodostnych wabja mnohe prózdninske poskitki

Budyšin (SN/MiR). Mjez serbskimi institucijemi a zarjadnišćemi su tajke, kotrež maja kruće zapisane prózdninske poskitki. Dalše so w tym wobłuku krok po kroku etablěruja. Do prěnjeje skupiny słuša Serbske šulske towarstwo. Tež lětsa zaso je wone přihotowało prózdninske rěčne lěhwo. Wot 22. do 31. julija přebywaja serbscy šulerjo-prózdninarjo we Wodowach Hendrichecach. 68 zajimcow je so na přebytk we wočerstwjenišću njedaloko čěskeje mjezy „Querxenland“ přizjewiło. Je jich telko kaž hišće ženje. Hižo loni bě ličba přizjewjenjow jara wulka a ju hišće přetrjechja. „Móžemy wšitkich sobu wzać“, rjekny koordinatorka towarstwa Marlis Młynkowa, „byrnjež někotrych zajimcow hišće na čakanskej lisćinje měli. Dotalne nazhonjenja pak su, zo bě tež za nich stajnje składnosć sobu jěć. Wšako tu a tam něchtó krótkodobnje wotskoči.“

wozjewjene w: Kubłanje
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND