Skawća stanuja před Čornym młynom

póndźela, 31. julija 2017
artikl hódnoćić
(0 )
Martin Kliemank (2. wotlěwa) je z młodymi skawtami zhromadnje ćěsto za chlěb přihotował a jón pjekł.  Foto: Ulrike Herzger Martin Kliemank (2. wotlěwa) je z młodymi skawtami zhromadnje ćěsto za chlěb přihotował a jón pjekł. Foto: Ulrike Herzger

Wjace hač 400 ludźi stanuje wot soboty w Čornym Chołmcu na łuce před Krabatowym młynom. Tam wotměwaja skawća z wotrjada „Pućowarjo po swěće“ swoje lětne zetkanje.

Čorny Chołmc (UH/SN). Stanowe lěhwo přihotować započachu skawća hižo loni nazymu. Hłownu zamołwitosć měješe předsyda sakskeho krajneho zwjazka, 31lětny Martin Kliemank z kmjena Kulowskich skawtow „Huskies“. Něhdźe 50 čłonow ze wšelakich skupin su jemu při přihotach pomhali. Pod hesłom „Na slědach Krabata“ je skupina staršich skawtow hižo tydźeń do zahajenja zetkanja mjez druhim zastaranje z pitnej wodu a warjenske připrawy přihotowała. Wosebje pak natwarichu wulke lěhwo z hłownym 200 kwadratnych metrow wulkim čornym stanom, kotryž ma formu Čorneho młyna z młynskim kołom.

wozjewjene w: Kubłanje
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND