Šěsć dnjow intensiwnje wuknyli

póndźela, 31. julija 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Cyłkownje 47 ludźi je so cyły minjeny tydźeń na intensiwnym kursu delnjoserbšćiny w Choćebuzu wobdźěliło a, kaž sami praja, tójšto wo rěči a kulturje Serbow zhoniło.

Choćebuz (HA/SN). Lětuši tydźenski kompaktny kurs za delnjoserbsku rěč je so derje radźił. To je rezimej hłowneje zamołwiteje kursa a nawodnicy Choćebuskeje Šule za delnjoserbsku rěč a kulturu Uty Henšeloweje. „Sym jara spokojom. Tež wobdźělnicy su mi rjekli, zo su tójšto nawuknyli. Mnozy přizjewichu so hižo za přichodny intensiwny kompaktny kurs, kotryž budźe klětu wot 9. do 13. julija, a tohorunja za krótše rěčne kursy lětsa nazymu“, hódnoćeše Henšelowa.

Cyły minjeny tydźeń je Šula za delnjoserbsku rěč a kulturu kurs wotměła, kotryž bě 47 zajimcow přiwabił. Wot lěta 1995, jako so kurs prěni raz wotmě, je to dotal najwjetša ličba wobdźělnikow. Mjez kursistami běchu Serbja a Němcy z Delnjeje Łužicy, Podstupima, Berlina, z Lipska a dalšich kónčin Němskeje. We wulkej ličbje běchu studenća z Lipska a nowe wučerki Delnjoserbskeho gymnazija Choćebuz. Tež zajimcy z Pólskeje, Čěskeje a samo z USA běchu pódla.

wozjewjene w: Kubłanje
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND