Wuprawa šulerjow na wosebitu městnosć wjedła

pjatk, 01. septembera 2017
artikl hódnoćić
(0 )
Šulerjo a wučerjo Chróšćanskeje zakładneje šule spominachu wčera na basnika Jurja Chěžku, kiž bě so před sto lětami w Hórkach narodźił.  Foto: Feliks Haza Šulerjo a wučerjo Chróšćanskeje zakładneje šule spominachu wčera na basnika Jurja Chěžku, kiž bě so před sto lětami w Hórkach narodźił. Foto: Feliks Haza

Ekskursija wšitkich wuknjacych Chróšćanskeje zakładneje šule wjedźeše wčera dopołdnja do Hórkow k ródnemu domej Jurja Chěžki, kotrehož mjeno jich kubłanišćo nosy. Tam su woni na serbskeho­ basnika spominali.

Hórki (SN/MiR). Lětsa budźe tomu 30 lět, zo nosy Chróšćanska šula mjeno „Jurij Chěžka“. Wčerawša wuprawa, kotruž běše šula zhromadnje z Kamjenskej župu „Michał­ Hórnik“ a Rěčnym centrumom WITAJ spřihotowała, běše wosebite zarjadowanje wšitkim chowancam kubłanišća. Wórša Wićazowa, kotraž jako wuměnkarka dale w Chrósćicach wuwučuje, je wjace hač połsta hólcam a holcam kaž tež jich wučerjam Jurja Chěžku na jara zabawne wašnje jako wjesneho hólčeca a młodostneho z wulkim nadarjenjom zbližiła. „Wón zamó wšo to, štož bě w přirodźe a wokolinje widźał, do rjanych słowow splesć a tak wosebite basnje tworić“, Wórša Wićazowa rozłoži.

wozjewjene w: Kubłanje
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND