Hudźbna šula pyta nowu městnosć poručenje

wutora, 05. septembera 2017
artikl hódnoćić
(0 )
Rie Yamauchi-Held (nalěwo) z Japanskeje je nowa wučerka na Budyskej wokrjesnej hudźbnej šuli. Na cellu hrać wuknje pola njeje mjez druhim Josepha Lehmann. Wučerjo a hudźbni šulerjo so nadźijeja, zo budu rumnostne problemy bórze rozrisane a zo změje hudźbna šula swój wobstajny domicil.  Foto: Carmen Schumann Rie Yamauchi-Held (nalěwo) z Japanskeje je nowa wučerka na Budyskej wokrjesnej hudźbnej šuli. Na cellu hrać wuknje pola njeje mjez druhim Josepha Lehmann. Wučerjo a hudźbni šulerjo so nadźijeja, zo budu rumnostne problemy bórze rozrisane a zo změje hudźbna šula swój wobstajny domicil. Foto: Carmen Schumann

Rumnosće w Budyšinje dawno njedosahaja

Budyšin (SN/mwe). Budyski krajnoradny zarjad pyta hromadźe ze zastupjerjemi staršich a sobudźěłaćerjemi wokrjesneje hudźbneje šule nuznje za móžnosćemi, hdźe a kak móhli přichodnje wokrjesnu hudźbnu šulu trajnje zaměstnić. Wažne při tym je, zo bychu wosebje hudźbnym šulerjam zwonka města puće ke kubłanišću tak bliske kaž móžne byli. Hač do kónca lěta chcedźa rozsudźić.

Rumnostna kapacita za nawuknjenje hraća na instrumentach a spěwanje w twarjenju Budyskeho powołanskošulskeho centruma za hospodarstwo a techniku je hižo lěta wobmjezowana. Na jednym boku je ličba rumnosćow, kotrež su jeničce za wužiwanje hudźbneje šule k dispoziciji, njedosahaca. Tuž so hižo tójšto lět šulske rjadownje powołanskeho centruma po šuli za hudźbne hodźiny wužiwaja. To pak bě a je časowych přičin dla poćežowace. Šulske hodźiny traja zwjetša hač do 15 hodź. a dlěje, hudźbna šula pak započnje ze swojej wučbu hižo w 13 hodź.

wozjewjene w: Kubłanje
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND