Starši kładu wažny a trěbny zakład

štwórtk, 02. nowembera 2017
artikl hódnoćić
(0 )
Hłowni akterojo zazběhoweho wječora fachoweje konferency 2plus běchu prof. Oliver Meyer, dr. Beata Brězanowa a Bosćij Handrik (wotlěwa). Do přednoška dorozumichu so woni na formu a wotběh wječorneho zarjadowanja.  Foto: Jan Kral Hłowni akterojo zazběhoweho wječora fachoweje konferency 2plus běchu prof. Oliver Meyer, dr. Beata Brězanowa a Bosćij Handrik (wotlěwa). Do přednoška dorozumichu so woni na formu a wotběh wječorneho zarjadowanja. Foto: Jan Kral

K zahajenju njedawneje fachoweje konferency 2plus w Chróšćanskej „Jednoće“ běchu starši narěčani, z kubłanjom so rozestajeć. Woni dóstachu dohlad do zakładow wjacerěčneho wuknjenja. Na přednošk prof. Olivera Meyera z Mainzskeje uniwersity běštej Budyski regionalny zarjad­ Sakskeje kubłanskeje agentury a Rěčny centrum WITAJ staršich přeprosyłoj, podać jim fachowu pomoc, kak móža swoje dźěći wjacerěčnje kubłać.

Přednošk profesora njebě specielnje na temu 2plus wusměrjeny. Wo tym njebě wón ani informowany, přiwšěm pak je staršim, kotřiž běchu w nahladnej ličbje přichwatali, dosć dobre zakładne prawi­dła sposrědkował. Poskitk diskusije pak woni jenož mało wužiwachu. Na kóždy pad bě prawje tež staršich sylnišo zapřijeć, dźe-li wo to, zaměrnje rěče wuknyć kaž tež kompetency dźěći skrućić. Diskusiju pozbudźiła by zawěsće něšto wobšěrniša informacija wo wobsahu a zaměrje přednoška hižo do toho.

Matematiku lóšo wuknyć

wozjewjene w: Kubłanje
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND