Ze začućemi wuknyć

štwórtk, 02. nowembera 2017
artikl hódnoćić
(0 )
Na fachowym dnju 2plus sedźachu wučerjo sami w šulskej ławce, mjez druhim na dźěłarničce wo zdźěłanju dźěłowych łopjenow za bilingualnu wučbu! Wotrjadnica za rěčne wuwiwanje/pedagogiku Rěčneho centruma WITAJ w Budyšinje Annett Dźědźikowa (2. wotlěwa) je dźěłarničku nawjedowała.  Foto: Constanze Knappowa Na fachowym dnju 2plus sedźachu wučerjo sami w šulskej ławce, mjez druhim na dźěłarničce wo zdźěłanju dźěłowych łopjenow za bilingualnu wučbu! Wotrjadnica za rěčne wuwiwanje/pedagogiku Rěčneho centruma WITAJ w Budyšinje Annett Dźědźikowa (2. wotlěwa) je dźěłarničku nawjedowała. Foto: Constanze Knappowa

Fachowa konferenca 2plus z nowymi idejemi do diskusije wabiła

Zo njebychu wučerjo šulerjam jenož fakty posrědkowali, trjebaja woni we wučbje wjace chwile. Kak so tole praktisce zwoprawdźić hodźi, bě tema njedawneje fachoweje konferency 2plus w Chrósćicach.

wozjewjene w: Kubłanje
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • 21. jolka-swjedźeń w Nuknicy je nimo. Štož zwostanje su dopomnjenki na rjany žortny a zabawny wječor w Nukničanskej Brězanec bróžni. Někotre impresije serbskeho wječora w Nuknicy, kotrež je naša fotografowka-wolontarka Hanka Šěnec zhotowiła, wam tule
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019

nowostki LND