Přednošk zbudźa diskusije

štwórtk, 09. nowembera 2017
artikl hódnoćić
(0 )
Profesor za psychologiju, Malte Mienert ze Zhorjelca, wuwabja ze swojimi wuprajenjemi wo přichodnym kubłanju dźěći wobstajnu diskusiju. Tajku wjedźechu njedawno z nim kubłarki a kubłarjo, skutkowacy w dźěćacych dnjowych přebywanišćach Serbskeho šulskeho towarstwa, w Budyskim Serbskim domje.  Foto: Carmen Schumann Profesor za psychologiju, Malte Mienert ze Zhorjelca, wuwabja ze swojimi wuprajenjemi wo přichodnym kubłanju dźěći wobstajnu diskusiju. Tajku wjedźechu njedawno z nim kubłarki a kubłarjo, skutkowacy w dźěćacych dnjowych přebywanišćach Serbskeho šulskeho towarstwa, w Budyskim Serbskim domje. Foto: Carmen Schumann

Lětuše dalekubłanske zarjadowanje Serbskeho šulskeho towarstwa kónc oktobra w Chróšćanskej „Jednoće“ drje kubłarki a kubłarjo dźěćacych dnjowych zarjadnišćow njezabudu.

Chrósćicy (SN/MiR). Na kóncu wjacehodźinskeho zarjadowanja steješe přeco hišće prašenje, hač a kak kubłanje (Bildung) – nic woćehnjenje (Erziehung) dźěći – w žłobiku, pěstowarni a horće přichodnje rjadować. Tele prašenje a dwěle běchu w běhu přednoška prof. Malty Mienerta nastali. Z přednoškom rozestajeja so nětko w jednotliwych dźěćacych zarjadnišćach – wosebje internje mjez sobudźěłaćerjemi –, kotrež su w nošer­stwje Serbskeho šulskeho towarstwa. Wšako jewješe so hižo na zarjadowanju problem, hač móža docyła hišće po dotalnych pućach dźěći kubłać abo hač maja nošerjo kubłanišćow scyła dosć móžnosćow žadanjam wotpowědować. Malte Mienert poda přitomnym nastorki k rozrisanju.

Rozdźělne nadawki

wozjewjene w: Kubłanje

Galerija

dalši wobraz (1) Prof. Malte Mienert Foto: Carmen Schumann
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND