Přirodoškitna krajina z mnohimi překwapjenkami

srjeda, 15. nowembera 2017
artikl hódnoćić
(0 )
W přirodoškitnym terenje Słomjeńska hola sadźichu dźěći šmrěk, kotryž bě jim přewostajiła Wojerowska Kmetschec štomownja.  Foto: Jost Schmidtchen W přirodoškitnym terenje Słomjeńska hola sadźichu dźěći šmrěk, kotryž bě jim přewostajiła Wojerowska Kmetschec štomownja. Foto: Jost Schmidtchen

Přirodoškitna krajina „Słomjeńska hola“ je 303,64 hektarow wulka. Na wuchodźe wobmjezuje ju železniska čara Choćebuz-Zhorjelc, na zapadnym Sprjewja. Sewjerojužne rozšěrjenje saha wot Grodkowskeho kanuwoweho domu hač k Sprjejčanskej niwje. Tam zapołoženy je něhdźe 20 hektarow wulki přirodoškitny teren „Slamener Kuthen“. W nim maja hišće wulki wobstatk niwoweho lěsa kaž tež mnohe rědke rostliny a zwěrjata. Prěnje wozjewjene přinoški wo kónčinje su z lěta 1879. W lěće 1900 bu region prěni króć kartěrowany. Ale hakle 1974 započachu so intensiwnišo z wuslědźenjom Słomjeńskeje hole zaběrać. Překwapjeni běchu tehdy wo bohatosći orchidejow, kotrež tam rosćechu. Prjedy wšak wužiwachu ležownosć tež jako wočerstwjenišćo. Tak mějachu tam w zymje sněhakowarsku čaru a móžnosće sankowanja. Drětwja (Zerre) wabješe w 1960tych lětach ludźi do přirodneho kupanišća při Sprjewi. W bliskosći zaměstnichu we wili jednoho něhdyšeho Grodkowskeho předewzaćela hač do lěta 1968 pěstowarnju za dźěći dźěławych Dubrawskeje (Trattendorf) milinarnje, a něhdyši SED-šef z płunokombinata natwari sej w holi swoju daču.

wozjewjene w: Kubłanje
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND