Serbska hra z klankami poručenje

wutora, 28. nowembera 2017
artikl hódnoćić
(0 )
Fabian Ćěsla, Jadwiga Wróblec, Judit Heroldowa a Silwana Gruberowa (wotlěwa) su wukubłancy 1. lětnika za powołanje kubłarki/kubłarja na Serbskej fachowej šuli za socialnu pedagogiku Budyšin. Wčera předstajichu woni we wobłuku fachoweje klawsury ryzy serbskorěčnu klankodźiwadłowu hru „Čerwjenawka“.  Foto: SN/Maćij Bulank Fabian Ćěsla, Jadwiga Wróblec, Judit Heroldowa a Silwana Gruberowa (wotlěwa) su wukubłancy 1. lětnika za powołanje kubłarki/kubłarja na Serbskej fachowej šuli za socialnu pedagogiku Budyšin. Wčera předstajichu woni we wobłuku fachoweje klawsury ryzy serbskorěčnu klankodźiwadłowu hru „Čerwjenawka“. Foto: SN/Maćij Bulank

Šulerjo a přichodni kubłarjo ze swojimi znajomosćemi přeswědčili

Budyšin (SN/MiR). 28 žonow a muži wuknje powołanje kubłarki/kubłarja w tuchwilnym 1. lětniku w powołanje přewodźacej rjadowni na Serbskej fachowej šuli za socialnu pedagogiku Budyšin, kotraž je přirjadowana tudyšemu powołanskošulskemu centrumej (BSZ). Mjez 28 šulerjemi su tež štyrjo Serbja, wšitcy wukubłancy, kotřiž swoje praktiske wukubłanje w dźěćacych dnjowych přebywanišćach w nošerstwje Serbskeho šulskeho towarstwa wukonjeja. Su to Silwana Gruberowa z Worklec, Jadwiga Wróblec z Kamjeneje, Fabian Ćěsla z Hórkow a Judit Heroldowa z Bělšec, kotraž zdobom w Budyskim zarjedźe SŠT skutkuje. Woni předstajichu wčera wopytowarjam klankodźiwadłowu hru „Čerwjenawka“, kotruž běchu zhromadnje z wučerjemi nazwučo­wali. „Smy ryzy serbski kruch pokazali“, rjekny Judit Heroldowa, „tak budźe nadźijomnje móžno jón pozdźišo w serbskich a Witaj-pěstowarnjach předstajić.“ Klankodźiwadło bě wobłuk klawsury w třoch wukubłanskich předmjetach.

wozjewjene w: Kubłanje
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

słowo lěta 2020

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND