Dalekubłanje za přichod poručenje

srjeda, 29. nowembera 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Kubłanišća SŠT dźěłaja po dopóznaćach ewaluacije swojich zarjadnišćow

Chrósćicy (SN/MiR). Wot spočatka tohole lěta ma Serbske šulske towarstwo fachowu poradźowarku. Wórša Burkhardtowa, kotraž bě do toho wjacore lěta katolsku pěstowarnju w Kamjencu a na to Ralbičansku pěstowarnju „Dr. Jurij Młynk“ nawjedowała, w tymle wobłuku skutkuje. Přičina sylneje poradźowanskeje funkcije je, přihotować dźěćace dnjowe přebywanišća w nošerstwje SŠT na přichod. „Towaršnosć so měnja a globalizacija přinjese ze sobu nowe widy na žiwjenje. Na to mamy chowancow našich zarjadnišćow přihotować“, rozjasnja Wórša Burkhardtowa, kotraž nimo swojeje poradźowanskeje funcije tuchwilu tež „Chróšćan kołć“ nawjeduje.

wozjewjene w: Kubłanje
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu je 16. a 17. měrca mjeztym 28. serbske jutrowne wiki w Budyskim Serbskim domje wuhotował. Wiki běchu jara wuspěšne, tež nastupajo ličbu wopytowarstwa. Tule smy wam někotre fotowe impresije z wikow zestajeli

nowostki LND