Kóždu knihu wón dočita

štwórtk, 21. decembera 2017
artikl hódnoćić
(0 )
Jonas Kampa z Łaza je rady widźany hósć w tamnišej gmejnskej bibliotece. 13lětny šuler Wojerowskeho gymnazija Johanneum wužiwa wjele chwile za swój najlubši hobby – knihi čitać.  Foto: Andreas Kirschke Jonas Kampa z Łaza je rady widźany hósć w tamnišej gmejnskej bibliotece. 13lětny šuler Wojerowskeho gymnazija Johanneum wužiwa wjele chwile za swój najlubši hobby – knihi čitać. Foto: Andreas Kirschke

Jonas Kampa z Łaza certifikat „knižneho lěća“ dóstał

Justus, Peter a Bob rady hódančka hódaja. Wćipnosć ćěri jich do nowych dyrdomdejow. Za komisara Reynoldsa woni wosebje łoskoćiwe pady rozrisaja. Tón mjenuje wušiknych hólcow swoju tajnu specielnu jednotku. „Hdyž knihu čitam, njemóžu hižo přestać“, měni 13lětny Jonas Kampa z Łaza. Zahoriće powěda wón wo knižnym rjedźe „Tři prašaki“ ze Stuttgartskeho Kosmos-nakładnistwa. Lědma je noweho wudaća, kotrež by wón zapasł. „Tam wudawaja stajnje dwě wersiji, jednu za dźěći, dalšu za młodostnych. Sam čitam stajnje wobě“, powěda šuler rjadownje 8A Wojerowskeho Křesćanskeho gymnazija Johanneum. Lětsa je so Jonas na „knižnym lěću Sakskeje“ wobdźělił. Projekt krajneho zwjazka w Němskim zjednoćenstwje bibliotekow, kotryž spěchuje zwjazkowe ministerstwo za wědomosć a wuměłstwo, wusměrja so na jědnaće do 16lětnych čitarjow. Projekt ma motiwować a do čitanja pohonjeć.

wozjewjene w: Kubłanje
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND