Wosoł a kamel so stowaršatej

štwórtk, 21. decembera 2017
artikl hódnoćić
(0 )
Silke Kühn (srjedźa) je hižo 25 lět hladarka zwěrjatow we Wojerowskim coowje. Wopytowarka Renate Schindler (nalěwo) z Wojerec a praktikant Oliver Bettels (naprawo) z Łutow stajataj jej mnohe prašenja.  Foto: Andreas Kirschke Silke Kühn (srjedźa) je hižo 25 lět hladarka zwěrjatow we Wojerowskim coowje. Wopytowarka Renate Schindler (nalěwo) z Wojerec a praktikant Oliver Bettels (naprawo) z Łutow stajataj jej mnohe prašenja. Foto: Andreas Kirschke

Wojerowska coologiska zahroda wo­srjedź města skedźbnja wobstajnje na to, zo su tam zwěrjata wšelakich družin zhromadnje žiwe. To je tež tema wodźenjow za wšitke generacije, kotrež hladarka Silke Kühn přewjedźe.

Wojerecy (AK/SN). Kubaske zyby lětaja wokoło leguana Antonija po tropowym domje. Zas a zaso dypaja wone zornjatka a žeru insekty. Tak přinjesu wotměnu do wšědneho dnja Antonije. „Wone so jara derje znjesu“, měni hladarka Silke Kühn. Hižo 25 lět wona we Wojerowskim zwěrjencu skutkuje. Dwě lěće stara so mjeztym tež wo zwěrjeću šulu. Njedawno přeprosy wona na wodźenje pod hesłom „Zwěrjata coowa so stowaršeja“. „Stowaršenje je forma zaběry“, Silke Kühn rozjasnja a wopytowarjo kedźbliwje připo­słuchaja. „Zo su družiny hromadźe žiwe, je wažne za coo. Zwěrjata maja sej runje kaž w dźiwiznje swój žiwjenski rum zdobywać. We wulkim akwariju płuwaja sumy­, skalary, čorny čertowy płóšak a dalše ryby. Jenož někotre kročele dale łaža po klětce lisztowe a tamarinowe wopički­ kaž tež kejžorskowusate tamariny. Tež wone so derje znjesu. „To je kaž w zhromadnym bydlenju“, Silke Kühn praji.

wozjewjene w: Kubłanje
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND