Prěnje městno za serbsku hudźbnu šulerku

póndźela, 29. januara 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Johanna Šołćic je na regionalnym wubědźowanju „Młodźina hudźi“ wuběrnje wotrěznyła.  Foto: Silke Richter Johanna Šołćic je na regionalnym wubědźowanju „Młodźina hudźi“ wuběrnje wotrěznyła. Foto: Silke Richter

Wojerecy (SiR/SN). Wjace hač sto hudźbnych šulerjow je so sobotu a njedźelu na 27. regionalnym wubědźowanju „Młodźina hudźi“ we Wojerecach wobdźěliło.

Johanna Šołćic hudźeše z přewodom wučerki Solveig Seiler (klawěr) na prěčnej pišćałce. Wona předstaji wobdźěłanja a kompozicije z pjera Petera Maisa, Christopha Willibalda Glucka, Costela Puscoina a Daniela Hellbacha. Johanna běše najmłódša wobdźělnica Wojerowskeje hudźbneje šule. Podpěru dósta wona wot hudźbneje pedagogowki Theje Hans­pach. Johanna bě sydomlětna z instrumentalnej wučbu započała. „Prěčna pišćałka ma wosebje w cyrkwjach cyle wosebity zwuk“, wona rjekny. Po jenož jednym lěće wuwučowanja je ju wučerka za wubědźowanje namjetowała. „Nochcu scyła na kóždy pad dobyć. Dźe wo to dožiwić, kak so tajke wubědźowanje wotměwa“, holca měnješe. Kaž jeje mać Christin Šołćina a wowka Hana Beckelowa rozprawještej, su tež dalše dźěći swójby hudźbnje wobdarjene. A serbšćinu hajić je jim runje tak wažne. Johanna chodźi do Ralbičanskeje šule, hdźež wšědnje serbsko-němsku dwurěčnosć pěstuje.

wozjewjene w: Kubłanje
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND