SAEK poskića dalšej kursaj poručenje

wutora, 30. januara 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Kwalitatiwne dźěło při nahrawanju a wobdźěłanju filmow wažne

Budyšin (SN/MiR). Budyske studijo Sakskeho wukubłanskeho a wupruwowanskeho kanala (SAEK) poskići w prěnim tydźenju zymskich prózdnin nowy kurs. Při tym dźe wo akciju we wobłuku telewizije. Kurs je wusměrjeny na šulerjow wyšich šulskich lětnikow. „Zjaw, zo jewi so na internetnych filmowych kanalach dźeń a wjace poskitkow njefachowcow, je nas k tomu pohnuł wo kursu rozmyslować, kotryž zaběra so z kwalitatiwnym dźěłom při nahrawanju a wobdźěłanju tajkich filmow“, rozłožuje nawoda Budyskeho studija SAEK Michał Cyž. „Nastork dali pak su nam k tomu šulerjo sami. Woni so nas w dotalnych kursach prašachu, kak móhli wabić wo zajim za swoje internetne poskitki“, podšmórnje medijopedagogisko-techniski fachowy sobudźěłaćer Stefan Kutsche. Tendency na tymle medijowym polu so spěšnje měnjeja. Je tak, zo maja filmy, kotrež w prěnich 30 sekundach zahorjeja, najwjace recipientow. „Dalše minuty potom zwjetša hižo njezajimuja. Surfowar njewostanje dołho při jednym poskitku, ale dale skaka“, Michał Cyž rozjasnja.

wozjewjene w: Kubłanje
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND