Dwanatk dale

wutora, 30. januara 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Drježdźany (SN/at). Dwanaće šulow je prě­nju etapu we wubědźowanju wo 4. sakske šulske myto wuspěšnje wobstało, kaž kultusowe ministerstwo dźensa w Drježdźanach informuje. Jako jeničkej z Budyskeho wokrjesa je so to Swobodnej křesćanskej šuli Šěrachow poradźiło.

Čłonojo jury kubłanišća přichodne tydźe­nje wosobinsce wopytaja. Dohromady 67 šulow bě swoje požadanje za­podało. Bohužel njebě mjez nimi žana serbska abo tajka z wučbu serbšćiny, kaž Katrin Beyer z Krajneho zarjada za šulu a kubłanje, stejnišćo Radebeul, na naprašowanje našeho wječornika zdźěli. Kul­tusowy minister Christian Piwarz (CDU), kiž lawreatow 14. meje počesći, je zahorjeny wo zapodatych wurjadnych projektach. Wone dopokazuja, zo je šula wosebite městno wuknjenja.

wozjewjene w: Kubłanje
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND