Pěstowarske dźěći z wjesnjanami kwasowali

wutora, 30. januara 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Spěwajo ćehnjechu holcy a hólcy Malešanskeje Witaj-pěstowarnje zawčerawšim wot swojeho kubłanišća do hosćenca „Wódny muž“. Mnozy wobydlerjo jim při hladowachu a zdźěla sobu spěwachu.  Foto: Jurij Helgest Spěwajo ćehnjechu holcy a hólcy Malešanskeje Witaj-pěstowarnje zawčerawšim wot swojeho kubłanišća do hosćenca „Wódny muž“. Mnozy wobydlerjo jim při hladowachu a zdźěla sobu spěwachu. Foto: Jurij Helgest

Malešecy (CRM/SN). Wospjet je Male­šanska pěstowarnja „K wódnemu mužej“ w nošer­stwje Serbskeho šulskeho towarstwa za swójbnych swojich chowancow kaž tež za wšěch wjesnjanow lětsa ptačokwasny swjedźeń wuhotowała.

wozjewjene w: Kubłanje
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND