Kreatiwna dźěłarnja ma socialnu identitu šěrić

wutora, 13. februara 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Kowarski hamor je mašina, kotruž je Andreas Mikus za kreatiwnu dźěłarnju kupił.  Foto: Milenka Rječcyna Kowarski hamor je mašina, kotruž je Andreas Mikus za kreatiwnu dźěłarnju kupił. Foto: Milenka Rječcyna

Biskopičanska Syć za dźěći a młodźinu (KiJu) skići na polu socialneho, kulturneho a kubłanskeho zastaranja wšitkich generacijow wulki poskitk. Z dźěłarnju kroča po nowych pućach.

Biskopicy (SN/MiR). „Sym zbožowny, zo mamy z Bernadet Zellerowej nětko tež serbskorěčnu sobudźěłaćerku“, rjekny nawoda Syće za dźěći a młodźinu (KiJu) w Biskopicach Andreas ­Mikus zańdźeny štwórtk na rozmołwje z nowinarjemi. „Rady bych hišće dalšu abo dalšeho sobudźěłaćerja ze serbskorěčnymi kmanosćemi w swojim kruhu měł. To zmóžnja nam naše poskitki intensiwnišo tež serbskorěčnym zajimcam zbližić.

wozjewjene w: Kubłanje
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND