ABC z mnohimi nadawkami poručenje

srjeda, 14. februara 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Wotličić zdokonjane šěri wid do přichoda

Choćebuz (AnK/SN). Lětsa chce Choćebuske Dźěłanišćo za serbske kubłanske wuwiwanje (ABC) wudać nowe wučbne srědki. Mjez nimi su hra Magellan a stikery chwalby. Za wučbu na Delnjoserbskim gymnaziju chce ABC wubrane filmy Pójsynogi jako DVD produkować dać. ­Dale planuje tež aktualizowane wudaće kompjuteroweje terminologije. Zhromadnje z Krajnym institutom za šule a medije Berlin-Braniborska (LISUM) wozjewi předźěłany ramikowy plan za 11. a 12. lětnik. W kooperaciji z Rěčnym centrumom WITAJ a Ludowym nakładnistwom Domowina ma nastać dźěłowy zešiwk za gramatiku „Pó serbsku!“ a „Lutk 1“ – to su knihi, pisanskej zešiwkaj, wučerske poručenje, słuchanska CD k wučerskim poručenjam. Předwidźane su nimo toho podpěra Olympiady serbskeje rěče w nošerstwje Serbskeho šulskeho towarstwa, dalekubłanje k wšelakim wudźěłkam a mjeztym 4. lětni kurs delnjoserbšćiny w kooperaciji z Choćebuskej Šulu za delnjoserbsku rěč a kulturu. Sobudźěłaćerki a sobudźěłaćerjo zarjadnišća maja mjeztym lěpše dźěłowe wuměnjenja.

wozjewjene w: Kubłanje
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Sernjany su swoju róčnicu prěnjeho naspomnjenja wsy před 600 lětami z wosebitym wjesnym swjedźenjom wuspěšnje woswjećili. Tule nańdźeće někotre fotowe impresije wo tym:
Zerna feierte unlängst die Ersterwähnung des Ortes vor 600 Jahren mit einem beson

nowostki LND