Chcedźa čitać

srjeda, 11. apryla 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Budyšin (SN). Za lětuše 14. čitanske wubědźowanje Rěčneho centruma WITAJ je 23 dźěći přizjewjenych. Pod hesłom „Knihi su zastupny lisćik do raja fantazije“ wubědźuja so šulerjo 3. lětnika serbskich šulow a tajkich, kotrež po koncepće 2plus wuwučuja. Ludowe nakładnistwo Domowina je wospjet partner zamołwiteje za rěčne projekty w RCW Michaele Hrjehorjoweje. Wubědźowanje, kotrež ma zaměr, šulerjow hižo zahe k čitanju pohnuwać a jim bohatosć serbskeje literatury spřistupnić, budźe sobotu zaso w Budyskej Smolerjec kniharni.

W maćernorěčnej skupinje wobdźěli so dźesać šulerjow a 13, kotřiž wuknu serbšćinu jako druhu rěč. Wšitcy čitaja najprjedy před publikumom samowu­zwoleny tekst, kotryž su doma zwučo­wali. Maćernorěčni serbscy šulerjo čitaja na to dalši njeznaty tekst. Jury pod na­wodom wědomostneje sobudźěłaćerki RCW Manuele Smolineje přinoški wuhódnoći a najlěpšich čitarjow mytuje.

wozjewjene w: Kubłanje
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

słowo lěta 2020

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND