Nowy wupłód

pjatk, 06. apryla 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Budyšin (SN). Aktualny wupłód z wulkoprojekta Załožby za serbski lud „Serbska rěč w nowych elektroniskich medijach“ je nowa hornjoserbska prawopisna kontrola. Za projekt wužiwa załožba přidatne srědki ze Sakskeje, Braniborskeje a Zwjazka. Zajimcy móža sej wotpowědny internetny poskitk z internetneje strony www.soblex.de na swójski ličak, tablet abo smartfone składować. Wužiwar nowšich­ wersijow programoweho paketa Microsoft Office ma podatu instrukciju sćěhować.

wozjewjene w: Kubłanje
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND