Čěsko-serbsku šulersku wuměnu zaměrnje dale haja

wutora, 24. apryla 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Na wčerawšim witanju w Ralbičanskej sportowni prošachu serbske dźěći swojich hosći z Mělníka tež do rejki.  Foto: Feliks Haza Na wčerawšim witanju w Ralbičanskej sportowni prošachu serbske dźěći swojich hosći z Mělníka tež do rejki. Foto: Feliks Haza

Ralbicy (JR/SN/JaW). Z kulturnym programom su šulerki a šulerjo 5. lětnika Serbskeje wyšeje šule Ralbicy wčera nawječor w tamnišej sportowni hosći z čěskeho Mělníka we Łužicy witali. Při­tomni běchu nimo dźěći a wučerjow tež starši serbskich dźěći. Wšako přenocuja čěske dźěći w hóstnych swójbach.

Hižo wčera připołdnju móžeše w Budyšinje direktorka Ralbičanskeho kubłanišća Milenka Koberowa 25 šulerkow a šulerjow z wučerkomaj z čěskeho Mělnika na tradicionalnu wuměnu witać. „Zetkamy so stajnje pod Budyskej Bohatej wěžu“, rjekny Milenka Koberowa našemu wječornikej. Po witanju podachu so hosćo na krótke wodźenje po sprje­winym měsće a tež słódny wobjed njesmědźeše pobrachować. Na programje steješe wčera tohorunja wopyt sawrie­roweho parka w Małym Wjelkowje, štož so małym hosćom wězo chětro lubješe.

wozjewjene w: Kubłanje
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND