Hnujace přinoški w formje dźenika

srjeda, 25. apryla 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Lawreatki lětušeho Lessingoweho šulerskeho pisanskeho wubědźowanja po mytowanju minjeny pjatk w Kamjenskim měšćanskim dźiwadle Foto: Axel Arlt Lawreatki lětušeho Lessingoweho šulerskeho pisanskeho wubědźowanja po mytowanju minjeny pjatk w Kamjenskim měšćanskim dźiwadle Foto: Axel Arlt

Kamjenc (SN/at). Ze štyrjoch zwjazkowych krajow pochadźeja lawreatki lětušeho šulerskeho pisanskeho wubědźowanja „Lessing linku po lince“. Kamjenski wyši měšćanosta Roland Dantz (njestronjan) njeje na wuznamjenjenskim zarjadowanju minjeny pjatk w tamnišim měšćanskim dźiwadle jenož myta za najlěpše wubědźowanske přinoški přepo­dał. Wón runje tak zwěsći, zo je wurisanje, kotrež wotmě so nětko 25. raz w zamołwitosći Kamjenskeho Lessingoweho muzeja, mjez šulerjemi a wučerjemi přewšo woblubowane. Tajke přićahliwe, zo móžeše jury přinoškaj mytować, kotrejuž awtorce stej wospjet mjez wuznamjenjenymi: Katja Müller-Kuckelberg z gymnazija Klotzsche třeći raz za sobu a Hannah Spinde z Friedricha Schleiermacheroweho gymnazija Niska druhi raz. Wo dobru łužisku bilancu mjez najlěpšimi postaraštej so dale Emma Gerntke z Lessin­goweho gymnazija Kamjenc, doma w Smječkecach, a Freyja Kurzweg z Wojerowskeho Johanneuma, doma w Złym Komorowje.

wozjewjene w: Kubłanje
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND