Chce wulki swět dale zeznawać

srjeda, 02. meje 2018
artikl hódnoćić
(0 )
 Emma Gerntke  Foto:  Axel Arlt  Emma Gerntke Foto: Axel Arlt

Mjez lawreatami lětušeho šulerskeho pisanskeho wubědźowanja „Lessing linku po lince“ je 18lětna Emma Gerntke. Šulerka 11. lětnika Lessingoweho gymna­zija w Kamjencu pochadźa ze Smječkec. „Moja wučerka dr. Christine Speich mje we wukonowym kursu němčiny pohnuwaše, so na tymle wurisanju wobdźělić“, wona powěda. Na pisanju ma swoje wjese­lo. Wot zakładneje šule je so wona přeco zaso w tekstach wuspytała. Citat z „Nathana mudreho“ jako tema ju putaše, přinošk w formje dźenika napisać. Ideja bě bórze namakana: Kak ze suicidom lubowaneje přećelki wobchadźeć? Wona, Amelie, měješe depresije swojeje biseksualnosće dla. Jako nochcyše hólc ju dlěje za přećelku měć, widźeše wona smjerć jako jenički wupuć. Awtorka „nam wěrjomnje pokazuje, kak začuća, dopomnjenki a asociacije prěki a podłu skakaja“, lawdator Wolfgang Melzer přinošk chwali.

Přewšo powabne su młodej Smječkečance basnje w jendźelskej rěči. A kajka přesłapjena móže być, hdyž njedocpěje jeje přełožk do němčiny wuprajiwosć jendźelskeho originala. Rady tež sama jendźelsce basni.

wozjewjene w: Kubłanje
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND