Rozrisanje nuznje trěbne poručenje

srjeda, 09. meje 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Starši w Čornym Chołmcu wojuja wo lěpše wuměnjenja za swoje dźěći

Čorny Chołmc (AK/SN). Starši cho­wancow Čornochołmčanskeho dnjoweho pře­by­wanišća „Krabat“, kotrež je w nošerstwje Dźěłaćerskeho dobroćelskeho skutka, wojuja dale wo zakładne polěpšenja rumnostnych wuměnjenjow. To po- twjerdźi předsydka staršiskeje přirady Luisa Kujasch na njedawnym posedźenju Wojerowskeje měšćanskeje rady. Dźěłowa skupina z fachoweju wobłukow twarstwo a wobydlerski zarjad kaž tež AWO-Łužica jako nošerja a zastupjerjo staršich su sej w běhu wjacorych wuradźowanjow wšelake móžnosće wobhladali, na kotre wašnje hodźał so problem rozrisać. Do postupowanja zapřijaty bě twarski pla­nowanski běrow Udo a Torsten Gumpert. Luisa Kujasch dźakowaše so nětko měšćanskemu zarjadnistwu a jeho sobudźěłaćerjam za dotalnu podpěru.

wozjewjene w: Kubłanje
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND