Tež online wuknyć je wažne poručenje

pjatk, 11. meje 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Projekt „Serbšćinu online wuknyć“ w tu- a wukraju wulki zajim budźacy

Drježdźany/Budyšin (SN/MiR). Poskitk Załožby za serbski lud na polu nowych medijow ma so dale rozšěrić. K tomu słuša mjez druhim kurs „Serbšćinu online wuknyć“ (SOL). Mjeztym móža zajimcy wužiwać hornjoserbsku a delnjoserbsku wariantu SOL, za kotruž bě wot wšeho spočatka němčina zakładna rěč. Mjeztym pak móža to zdźěla tež na runinje jendźelšćiny. Na te wašnje, tak sej to producenća kursa přeja, namaka tón zajimcow po cyłym swěće. Prof. dr. Christian Prunitsch, nawoda Instituta za slawistiku Drježdźanskeje Techniskeje uniwersity (TU) je swojich kolegow wo poskitku informował. „Tež prof. Edward Wornar z Instituta za sorabistiku Lipšćanskeje uniwersity wě sej předstajić, online-kurs swojim studentam jako přihotowanski resp. přidatny materjal poručić“, rozłožuje projektowa nawodnica a zamołwita za cyłotnu koncepciju z multimedialneho centruma za nawuknjenje rěčow (MSZ) na TU Karin Schöne Ph.D.

wozjewjene w: Kubłanje
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • 21. jolka-swjedźeń w Nuknicy je nimo. Štož zwostanje su dopomnjenki na rjany žortny a zabawny wječor w Nukničanskej Brězanec bróžni. Někotre impresije serbskeho wječora w Nuknicy, kotrež je naša fotografowka-wolontarka Hanka Šěnec zhotowiła, wam tule
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019

nowostki LND