„Inwestujemy wjele mocy“ poručenje

póndźela, 02. julija 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Rady rozkładuje sobuiniciator tak mjenowaneho Fabmobila Bosćij Pjaca (naprawo) zajimcam funkciju a skutkownosć 3D-ćišćaka. Dwuposchodowy bus Fabmobil bě w minjenym šulskim lěće tež tydźensce na dwór Budyskeho Serbskeho šulskeho a zet kawanskeho centruma přijěł. Z přetwarjenym busom chce Ber linske studijo za wuměłstwo a design, za kotrež tež rodźeny Konje čan Pjaca skutkuje, předewšěm šulerjam aktualnu techniku zbližić.  Foto: SN/Maćij Bulank Rady rozkładuje sobuiniciator tak mjenowaneho Fabmobila Bosćij Pjaca (naprawo) zajimcam funkciju a skutkownosć 3D-ćišćaka. Dwuposchodowy bus Fabmobil bě w minjenym šulskim lěće tež tydźensce na dwór Budyskeho Serbskeho šulskeho a zet kawanskeho centruma přijěł. Z přetwarjenym busom chce Ber linske studijo za wuměłstwo a design, za kotrež tež rodźeny Konje čan Pjaca skutkuje, předewšěm šulerjam aktualnu techniku zbližić. Foto: SN/Maćij Bulank

Fabmobil nominowany za Zwjazkowe myto za kulturne kubłanje

Budyšin (am/SN). Wot lońšeho oktobra je čorny dwuposchodowy bus Fabmobil tydźensce na dwór Serbskeho šulskeho a zetkawanskeho centruma w Budyšinje přijěł. A sakske ministerstwo za wědomosć a wuměłstwo je Fabmobil za Zwjaz­­kowe myto za kulturne kubłanje namjetowało. Z dohromady 104 zapo­datych projektow wupyta wone dźesać, z kotrychž chce tři po 20 000 eurach mytować. „Inwestujemy wjele mo­cy do projekta. Jara bych so nad mytom zwjeselił, dokelž móhli z pjenjezami bus dalše lěto financować“, rozkładuje sobuiniciator Fabmobila Bosćij Pjaca. „Popřał bych je tamnym wězo tež, wšako su woprawdźe dobre projekty nominowane.“ Tuchwilu dóstawa Fabmobil financnu podpěru Zwjazkoweje kulturneje załožby, kotraž pak w septembru wuběži. Nimo toho spěchuja jón dalše institucije, kaž sakske ministerstwo za wědomosć a wuměłstwo, Sakska kulturna załožba a załožba PwC. „Wjeselimy so nad kóždejžkuli pomocu. Naše durje pak steja wšitkim wopytowarjam dale šěroko wotewrjene“, Pjaca wuzběhnje.

wozjewjene w: Kubłanje
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND