Serbscy kubłarjo trěbni poručenje

štwórtk, 12. julija 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Chcedźa zajimcam přistup na fachowu šulu wolóžić

Budyšin (SN/JaW). Rada za serbske na­ležnosće Sakskeje a wokrjes Budyšin so prócujetej wolóžić serbskim zajimcam při­stup k wukubłanju na Budyskej Fachowej šuli za socialnistwo. Kaž před­syd­ka rady Marja Michałkowa na na­pra­šo­wanje zdźěli, chcedźa runje tak postupować kaž při wabjenju wo nowych serbskich studentow wučerstwa. Na to staj so Marja Michałkowa a naměstnik krajneho rady Udo Wićaz wčera tydźenja na dźěłowej rozmołwje w Budyskim krajnoradnym zarjedźe dorozumiłoj. Kaž wobaj wobkrućištaj, maja serbscy zajimcy, kotřiž chcedźa so w Budyšinje na kubłarja abo kubłarku wukubłać dać, runje tajki bonus dóstać kaž zajimowani Serbja na studiju wučerstwa. Swój namjet je Michałkowa hižo w sakskim kultusowym ministerstwje kaž tež prezidentej Kraj­neho zarjada za šulu a kubłanje Ralfej Bergerej přednjesła. „A wón je namjetował, naležnosć z pomocu postajenja rjadować, zo njetrjebali zakoń změnić, štož mam za dobre. Wšako móžemy naležnosć tak ručišo zwoprawdźić“, Michałkowa potwjerdźa.

wozjewjene w: Kubłanje
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND