Stipendiata rozžohnowali

póndźela, 16. julija 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Jan Budar je Josefej Zdobinskemu w Serbskim domje kónčne wopismo pře podał. Foto: Jelizawjeta Waltherowa Jan Budar je Josefej Zdobinskemu w Serbskim domje kónčne wopismo pře podał. Foto: Jelizawjeta Waltherowa

Budyšin (SN/bn). Kóždolětnje přilubja Załožba za serbski lud wukrajnym studentam stipendij za semesterski přebytk na Instituće za sorabistiku Uniwersity Lipsk. Minjeny pjatk přepoda direktor załožby Jan Budar we wobłuku zjawneho kolokwija Josefej Zdobinskemu kónčne wopismo w Budyšinje. W Liberecu čěšćinu a towaršnowědu studowacy wědomostnik zaběraše so w minjenych mě­sacach z metodologiju wuwučowanja. W swojim přednošku pod hesłom „Ko­operatiwne metody při wuwučowanju a wuknjenju serbšćiny“ rysowaše wón wšelake koncepty „njetradicionalnych metodow a jich nałožowanje“ a namjetowaše mjez druhim tak mjenowany team-teaching a serbsku wersiju hry Scrabble.

Na kolokwiju předstaji so nimo toho přichodna stipendiatka. Tereza Hromádková, studentka srjedźoeuropskich stu­dijow a stawiznow Pólskeje w Praze, bě runje tak kaž Josef Zdobinský w Towar­stwje přećelow Serbow wo poskitku załožby zhoniła. Jako hłownu motiwaciju, so wo stipendij požadać, mjenowaštaj wobaj „zasadny zajim na serbšćinje“.

wozjewjene w: Kubłanje
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • 21. jolka-swjedźeń w Nuknicy je nimo. Štož zwostanje su dopomnjenki na rjany žortny a zabawny wječor w Nukničanskej Brězanec bróžni. Někotre impresije serbskeho wječora w Nuknicy, kotrež je naša fotografowka-wolontarka Hanka Šěnec zhotowiła, wam tule
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019

nowostki LND