Wuradźuja wo nowym šulskim koncepće

wutora, 17. julija 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Bywši gymnazij we Wojerecach přetwarjeja na wyšu šulu.  Foto: Katrin Demczenko Bywši gymnazij we Wojerecach přetwarjeja na wyšu šulu. Foto: Katrin Demczenko

Wojerecy (KD/SN). Spěchować serbsku rěč a kulturu, to ma na Zakładnej šuli „Han­­drij Zejler“, na gymnazijach a w mno­hich towarstwach Wojerec wulku hódnotu. „Woleni politiscy zastupjerjo m­ěsta a tudyšeje župy Domowiny to pod­pěruja a chcedźa wuwučowanje serbšćiny tež na woběmaj wyšimaj šulomaj zwoprawdźić“, zwurazni měšćanosta za kulturu Thomas Delling (SPD) na naprašowanje žurnalistki za Serbske Nowiny.

Wotewrjenje noweje wyšeje šule w lěće 2020 by za to­ dobru składnosć ski­ći­ło. Dom bu 1959 jako prěnja poly­tech­ni­ska wyša šula we Wojerowskim nowym měsće wote­wrjeny. Pozdźišo bě tam Zusowy gymnazij zaměstnjeny. „Nětko jón přetwarjamy, zo móhli tam zwoprawdźić šulski koncept z perspektiwu“, Delling potwjerdźi.

wozjewjene w: Kubłanje
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND