Wuradźuja wo nowym šulskim koncepće

wutora, 17. julija 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Bywši gymnazij we Wojerecach přetwarjeja na wyšu šulu.  Foto: Katrin Demczenko Bywši gymnazij we Wojerecach přetwarjeja na wyšu šulu. Foto: Katrin Demczenko

Wojerecy (KD/SN). Spěchować serbsku rěč a kulturu, to ma na Zakładnej šuli „Han­­drij Zejler“, na gymnazijach a w mno­hich towarstwach Wojerec wulku hódnotu. „Woleni politiscy zastupjerjo m­ěsta a tudyšeje župy Domowiny to pod­pěruja a chcedźa wuwučowanje serbšćiny tež na woběmaj wyšimaj šulomaj zwoprawdźić“, zwurazni měšćanosta za kulturu Thomas Delling (SPD) na naprašowanje žurnalistki za Serbske Nowiny.

Wotewrjenje noweje wyšeje šule w lěće 2020 by za to­ dobru składnosć ski­ći­ło. Dom bu 1959 jako prěnja poly­tech­ni­ska wyša šula we Wojerowskim nowym měsće wote­wrjeny. Pozdźišo bě tam Zusowy gymnazij zaměstnjeny. „Nětko jón přetwarjamy, zo móhli tam zwoprawdźić šulski koncept z perspektiwu“, Delling potwjerdźi.

wozjewjene w: Kubłanje
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND