Wučbu wobmjezować poručenje

srjeda, 22. awgusta 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Budyšin (SN/MiR). Planowanje a zasadźenje wučerjow njeje ze zahajenjom šulskeho lěta zakónčene. Na to skedźbnja na naprašowanje našeho wječornika rěčnica regionalneho zarjada Budyšin Sakskeho krajneho zarjada za šulu a kubłanje (LaSuB) Angela Ruscher. Za zajimcow, kotřiž chcyli jako wučerjo skutkować, to rěka, zo móža so nadal na zarjedźe přizjewić. Byrnjež šulske lěto mjeztym hižo dlěje hač tydźeń běžało při­sta- jeja dale wučerjow. Zdobom staraja so wo to, zo bychu za program wo zastaranju z wučbu dalšich wučerjow abo přichodnych pedagogow namakali. Tež wotrjadownje (Abordnung) wučerjow z jedneje šule na druhu, štož móže so w běhu šulskeho lěta měnjeć, dale wjedu. „Tak móžemy kóždy čas wobstejace problemy w zastaranju z wučbu po móžnosći spěšnje rjadować“, Angela Ruscher zwěsća. Per­so­nalna situacija w Budyskim regionje je za­sadnje jara napjata, tak tež na serbskich a serbšćinu podawacych šulach. Konkretne wuprajenja, na kotrym kubłanišću kelko wučerjow pobrachuje, LaSuB na naprašowanje podało njeje.

wozjewjene w: Kubłanje
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND