Rěčne wuwiće spěchować poručenje

wutora, 28. awgusta 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Kubłarki sčasom zwěsćeja, hdźe maja dźěći brachi

Pančicy-Kukow (SN/MiR). Sakske so­cialne ministerstwo bě zwěsćiło, zo maja mjez šulerjemi 1. lětnika mnozy njedostatki rěčenja, koordinacije, ale tež wahi ćěła. Ani kóžde pjate dźěćo njespjelnja poručene kriterije starobje wotpowědowaceho wuwića.

Zakład zwěsćenja su lětuše přepytowanja šulskich nowačkow. Socialna ministerka Barbara Klepsch (CDU) staršich tuž namołwja, sej wjace chwile za swoje dźěći brać. Swobodny stat Sakska chce rěčne wuwiće dźěći w dnjowych přebywanišćach přichodnje bóle spěchować. Kubłarki tam dźě najlěpje zwěsćeja, hdźe maja jich chowancy brachi a njedostatki wosebje tež rěčneho razu.

Budyska logopedka Wanda Wokowa ma postupowanje za trěbne. „Hižo w před­šulskej starobje starši pytnu, hač maja jich dźěći rěčny deficit. Tuž je dru­hdy lěpje dźěćo lěto dlěje do pěstowarnje dać. Hólcow to bóle potrjechi hač holcy.“

wozjewjene w: Kubłanje
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • 21. jolka-swjedźeń w Nuknicy je nimo. Štož zwostanje su dopomnjenki na rjany žortny a zabawny wječor w Nukničanskej Brězanec bróžni. Někotre impresije serbskeho wječora w Nuknicy, kotrež je naša fotografowka-wolontarka Hanka Šěnec zhotowiła, wam tule
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019

nowostki LND