Kultura na wjes

póndźela, 12. nowembera 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Drježdźany (SN/MiR). Sakska statna mini­sterka za wědomosć a wuměłstwo (SMWK) dr. Eva-Maria Stange (SPD) je prezentowała koncept wo kulturnym kubła­nju dźěći a młodźiny. „Wuměłstwo a kultura matej za wšěch docpějomnej a zapłaćomnej być – w městach a na wsach“, rjekny ministerka minjenu srjedu na posedźenju krajneho sejma. Knježerstwo je hižo 23. oktobra koncept na wědomje brało a jeho zwoprawdźenje do nadawka dało. Koncept běchu minjenej lěće pod nawodom SMWK w nutřkomi­niste­rial­nej dźěłowej skupinje zhromadnje z ministerstwomaj za kultus kaž tež za­ socialne a runostajenje na­dźěłali. Do pro­cesa zapřijeli su kulturne rumy, kultur­ne zarjadnišća, přisłušne třěšne zwjazki a dalšich partnerow. Nětko jich do konkretneho zwoprawdźenja kon­cepta zapřijmu. „Kulturny zajim dźěći a młodostnych na wsach je runje tak wulki kaž w městach. Hubjeneho bli­skowobchada, pobrachowaceje mobility a wyšich kóštow dla pak maja woni njelěpšiny.
wozjewjene w: Kubłanje
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND