Serbskej skupinje stej pohon

srjeda, 14. nowembera 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Roswitha Sprigade (nalěwo) je nimale 20 lět nawjedowała dźěćace dnjowe přebywanišćo „Kraj pjerachow“ w Budyskej Stro wotnej   studni. Wot 1. nowembra naslěduje ju Wórša Handrikowa (zady 2. wotprawa). Roswitha Sprigade (nalěwo) je nimale 20 lět nawjedowała dźěćace dnjowe přebywanišćo „Kraj pjerachow“ w Budyskej Stro wotnej studni. Wot 1. nowembra naslěduje ju Wórša Handrikowa (zady 2. wotprawa).

Roswitha Sprigade nimale 20 lět w „Kraju pjerachow“ skutkowała

Dźěćace dnjowe přebywanišćo „Kraj pje­ra­chow“ w Budyskej měšćanskej štwórći Strowotna studnja, w nošerstwje Budyskeho Dźěłaćerskeho dobroćelstwa (AWO) móže so pisane mjenować. To zwisuje z jeho wonkownym napohladom runje tak kaž z wulkej mnohotnosću dźěći. Wone pochadźeja ze wšelakich narodow a pěstuja zhromadne přećelstwo.

Serbska Strowotna studnja

wozjewjene w: Kubłanje

Galerija

dalši wobraz (1) Wotnětka chce so Roswitha Sprigade wěnować swójbje, wosebje swojim wnučkam, a so po swěće rozhladować. Je-li potrjeba, chce w pěstowarni „Kraj pjerachow“ wupom hać. Foto: Eberhard Sprigade
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND