Nowi zajimcy na předstajenju poručenje

pjatk, 25. januara 2019
artikl hódnoćić
(0 )
Rano zahe hižo su sej dźensa dźěći Wotrowskeho dźěćaceho dnjoweho přebywanišca „Dźěćacy raj“, kiž je w nošerstwje Serbskeho šulskeho towarstwa, pyšnu serbsku narodnu drastu abo kostim ptačka zwoblěkali. Wone ćehnjechu z pěstowarnje do stareje šule. Na čole kročeše braška Kostja Jankowsky a za nim nawoženja Simon Šołta z njewjestu Weroniku Žurkec.  Foto: SN/Maćij Bulank Rano zahe hižo su sej dźensa dźěći Wotrowskeho dźěćaceho dnjoweho přebywanišca „Dźěćacy raj“, kiž je w nošerstwje Serbskeho šulskeho towarstwa, pyšnu serbsku narodnu drastu abo kostim ptačka zwoblěkali. Wone ćehnjechu z pěstowarnje do stareje šule. Na čole kročeše braška Kostja Jankowsky a za nim nawoženja Simon Šołta z njewjestu Weroniku Žurkec. Foto: SN/Maćij Bulank

Dźěćacy ptačokwasny program přeswědča a překwapja

Budyšin (SN/MiR). Lětuši dźěćacy program SLA „Ptačokwasny són“ złožuje so na inscenaciju z lěta 1997. Libreto, to rěka­ literarnu předłohu, staj Juraj Šiška a Jěwa-Marja Čornakec po wjetšinje z originala přewzałoj. Přiwšěm překwapja insce­nacija z nowosćemi. Hižo na internetnej stronje SLA, w pokazkach na terminy předstajenjow, móže zajimc z pomocu serbskeje chorhojčki spóznać, kotre z 25 předstajenjow su serbskorěč­ne. „Tajke změjemy w Chrósćicach dwě a jedne w Budyšinje“, rjekny zamołwity za nowinarske dźěło SLA Stefan Cuška. Mje­nowane chorhojčki njejsu hišće předołho do internetnych poskitkow zapřijate, nastupajo dźěćacy ptači kwas lětsa prěni króć. Młodźi přihladowarjo přijědu z busami KuBiMoBila na zarjadowanja. Tamniši sobudźěłaćerjo staraja so wo transport. Na prěnimaj zarjadowanjomaj srjedu we Wojerowskej Łužiskej hali witachu tam wjace hač 1 600 wopytowarjow. Dohromady wočakuja ansamblowcy na wšě 8 000 dźěći, młodostnych a dorosćenych na lětušich zarjadowanjach.

wozjewjene w: Kubłanje
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND