Wyše šule bóle připóznate

srjeda, 30. januara 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Přiwšěm njemóža wučerski personal na wšěch kubłanišćach zawěsćić

Drježdźany (SN/MiR). Dokument „Kubłanje w Sakskej w špihelu narodneho kubłanskeho rozprawnistwa 2018“ pokazuje na dobroty a njedostatki sakskeje kubłanskeje politiki. Prěni króć bě rozprawu slědźenski institut zdźěłał, to rěka eksternje, zwonka sakskeho ministerstwa za kultus. Leibnitzowy institut za kubłanske slědźenje a informaciju, kiž bě před něšto měsacami hižo narodnu kubłansku rozprawy zdźěłał, je nadawk přewzał, přepytować sakski kubłanski system, a wobswědča Sakskej dobre wuslědki. Tele dopóznaće zwurazni statny minister za kultus Christian Piwarz (CDU). „Je to sprawna rozprawa, kotraž sylnosće a słabosće sakskeho kubłanskeho systema jasnje pomjenuje“, rjekny minister. Wobkrućił bě to tež sakski statny sekretar Herbert Wolff na přepodaću zastojniskeho wopisma wučerjam zańdźeny štwórtk w Budyšinje. „Kubłanska rozprawa pokazuje nam sylnosće a słabosće. Naš zaměr je kubłanski system w cyłku doprědka přinjesć.

wozjewjene w: Kubłanje
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND