W hotowanju drasty so wukmanili

srjeda, 30. januara 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Čłonojo Drježdźanskeho towarstwa Stup dale z.t. so prócuja dorosćenym zajimcam a swojim dźěćom wobstajnje nowe serbskorěčne rumy spřistupnjeć. Njedawno zaběrachu so z katolskej narodnej drastu a swjećachu ptači kwas.

Drježdźany (MŠw/SN/MiR). Towarstwo Stup dale z. t. je zańdźenu sobotu přeprosyło zajimcow na wosebitu dźěłarničku do sakskeje stolicy. Sydom młodych maćerjow a kubłarkow je so pod nawodom hotowańče Kristin Belkotoweje z Hózka w Drježdźanach-Łóškecach (Loschwitz) wobdźěliło na kursu wo hotowanju serbskeje drasty. Při tym zaběrachu so z katolskej swjedźenskej, družčej a njewjesćinskej drastu.

wozjewjene w: Kubłanje

Galerija

dalši wobraz (1) W Drježdźanach su maćerje a kubłarki zańdźenu sobotu nawuknyli, kak maja holcy serbske zhotować. Njedźelu běchu holčki potom na ptačokwasnym zarjadowanju w narodnej drasće a su přitomnych tak překwapili. Foto: Milena Šwejdźic
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND