Přichodni móžni studenća sorabistiki so wobhonili

wutora, 07. meje 2019
artikl hódnoćić
(0 )
Docenća a šulerjo na Instituće za sorabistiku w Lipsku Foto: Jelizawjeta Waltherowa Docenća a šulerjo na Instituće za sorabistiku w Lipsku Foto: Jelizawjeta Waltherowa

Uniwersita Lipsk je minjenu sobotu na dźeń wotewrjenych duri přeprosyła. W Instituće za sorabistiku bě za přichodnych studentow sorabistiki składnosć, zeznać docentow kaž tež studentow a so wo studiju wobhonić.

Lipsk (LW/SN). Na campusu w nowym seminarskim twarjenju Lipšćanskeje uniwersity bě składnosć, so wo wšitkich fakultach uniwersity informować. Tak wužiwachu zajimcy přiležnosć, so nastupajo studij z fachowcami konsultować. Tež Institut za sorabistiku bě zastupjeny. Wědomostnaj sobudźěłaćerjej Till Wojto a Jelizawjeta Waltherowa předstajištaj zajimcam prezentaciju wo dźěławosći instituta a rozprawještaj wo studentskim žiwjenju w Lipsku kaž tež wo móžnosćach dźěła po studiju na polu sorabistiki. Sobudźěłaćerka instituta dr. Jana Šołćina rozłoži wopytowarjam we wosobinskich konsultacijach móžnosće studija, wosebje na polu wučerstwa. Tež dalekubłanje bě tema, kotruž je z potencielnymi studentami roz­jimała. Mjez zajimcami běchu šulerjo Choćebuskeho Delnjoserbskeho gymnazija kaž tohorunja wjacori zajimcy z Hornjeje Łužicy.

wozjewjene w: Kubłanje
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND