W dźěłach Wulkoždźarowskich zakładnych šulerjow „fantazija žanoho kónca njeznaje

srjeda, 08. meje 2019
artikl hódnoćić
(0 )
Třeći raz pokazuje zakładna šula „Při Hórnikečanskim jězoru“ Wulke Ždźary wosebitu galeriju we Łazowskim Domje Zejlerja a Smolerja. Foto: Andreas Kirschke Třeći raz pokazuje zakładna šula „Při Hórnikečanskim jězoru“ Wulke Ždźary wosebitu galeriju we Łazowskim Domje Zejlerja a Smolerja. Foto: Andreas Kirschke

Žiwy a wupjelnjeny skutkuje wobraz Neje. Jeje z běrnjacymi kołkami ćišćane figury „rejuja“ balet. Wone pokazuja spagat, móst, salto a wobwjert. Dalši rejwar elegantnje nohu dowysoka wupřestrěwa. „Wšo so hiba“, hori so jědnaćelětna z rjadownje 4a Wulkoždźarowskeje zakładneje šule „Při Hórnikečanskim jězoru“. Ze sobušulerjemi wěnuje so wona we wuměłskej wučbje temje „Njejsmy žane pohibowe wobuzy“. Wuběr wobrazow słuša k šulerskej galeriji, kotraž je wot minjeneho pjatka we Łazowskim Domje Zejlerja a Smolerja widźeć. Třeći raz zakładna šula tam wustaja. Wona ze Spěchowanskim towarstwom Dom Zejlerja a Smolerja Łaz wusko hromadźe dźěła.

wozjewjene w: Kubłanje
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND