Přećiwo pokradnjenemu přichodej

póndźela, 27. meje 2019
artikl hódnoćić
(0 )
Něhdźe 400 zajimcow, mjez nimi tež šulerjo Budyskeho Serbskeho gymnazija, demonstrowaše  minjeny pjatk w Budyšinje za škit klimy.  Foto: Carmen Schumann Něhdźe 400 zajimcow, mjez nimi tež šulerjo Budyskeho Serbskeho gymnazija, demonstrowaše minjeny pjatk w Budyšinje za škit klimy. Foto: Carmen Schumann

Budyšin (CS/SN). W Budyskim nutřkownym měsće běchu pjatk popołdnju mnohe hłosy słyšeć. Něhdźe 400 ludźi je tu na prěnjej demonstraciji Fridays for future stajnje a zaso wołało: „Smy tu, smy wótře, dokelž nam wy naš přichod rubiće.“ Předewšěm młodźi ludźo postupowachu w ćahu po Schillerowych zelenišćach dale přez Póstowe naměsto, Karla Marxowu, Žitne wiki a Serbsku hasu hač na Hłowne torhošćo. Tam běchu słyšeć wjacore narěče. Mjez druhim rěčeše Katja Hrjehorjec, šulerka 12. lětnika Budyskeho Serbskeho gymnazija. Wona je čłonka Młodych Lěwicarjow a iniciatiwu Šwedowki Grety Thunberg podpěruje. „Dyrbimy na změnu klimy skedźbnić a zamołwitych nuzować, zo skónčnje jednaja“, wona wuzběhny. Plakaty, kotrež Katja a dalši něhdźe dwacećo gymnaziasća sobu njesechu, běchu woni we wučbje wuměłskeho kubłanja zhotowili. Hesła běchu połne fantazije a koncentrowachu so na bytostne, kaž „Žadyn lět mudry njeje“ abo „Něhdy bě ryba do plasty zawalena, dźensa je plasta w rybje“. K wobdźělnikam słušachu dale šulerjo a šulerki Schilleroweho a Melanchthonoweho gymnazija kaž tež Goethoweho z Biskopic.

wozjewjene w: Kubłanje
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND