Šuli do hinašeho nošerstwa

srjeda, 26. junija 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Gmejna Worklecy je nošerka tamnišeje zakładneje a wyšeje šule „Michał Hórnik“­. Mjeztym dyrbja do šulskeho stejnišća inwestować, štož gmejnu jara wužaduje.

Worklecy (SN/MiR). Cyłkownje 1,8 milionow eurow wulka je inwesticija za tuchwilu nastawcy nowy hort we Worklecach. A tajke inwesticije, něhdźe 3,2 milionaj eurow, su trěbne tež za wyšu šulu „Michał Hórnik“, kotruž dyrbja powjetšić. „Rěčimy tuž w gmejnje wo tym, jeje nošerstwo wokrjesej abo cyłkej gmejnow přewostajić, z kotrychž dźěći we Worklecach do šule chodźa“, praji Worklečanski wjesnjanosta Franc Brusk (CDU). Do diskusije zapřijate je stajnje tež šulske nawodnistwo, wšako je nawoda wyšeje šule „Michał Hórnik“ Křesćan Korjeńk jako gmejnski radźićel skutkował. Wot toho časa, zo ma gmejna kubłanske zarjad­nišća we wsy – k tomu słušeja, žłobik, pěsto­warnja, hort a šuli – w nošerstwje, je wona miliony do imobilijow a jich wuho­towanja załožiła, mjez druhim tež 1,2 milionaj do noweje ćěłozwučowarnje. Nochce pak so dale zadołžić.

wozjewjene w: Kubłanje
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND