Ze starym medijom po nowych pućach poručenje

srjeda, 26. junija 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Pohladnicowa kampanja po cyłym wokrjesu

Budyšin (SN/bn). Rěčny centrum WITAJ je z partnerami – wokrjesom Budyšin, zwjazkowej załožbu Zažna pomoc a Syću za prewentiwny škit dźěći – kampanju „Staršisku kompetencu sylnić“ zahajił. Zaměr akcije je, „maćerjam a nanam na njenućene wašnje impulsy a nastorki posrědkować, kak móža statistisce měrjomnym deficitam dźěći wosebje na polomaj rěče a pohiba zadźěwać“, rozłožuje za projekt ze stron RCW zamołwity socialny dźěłaćer a fachowc za swójbne kubłanje Lorenc Jankowsky.

wozjewjene w: Kubłanje
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND