Na pućowanskim dnju w Serbskim muzeju byli

wutora, 02. julija 2019
artikl hódnoćić
(0 )
Šulerjo Ralbičanskeje zakładneje šule su na njedawnym pućowanskim dnju w Budyskim Serbskim muzeju wšelke zajimawostki dožiwili.  Foto: SN/Hanka Šěnec Šulerjo Ralbičanskeje zakładneje šule su na njedawnym pućowanskim dnju w Budyskim Serbskim muzeju wšelke zajimawostki dožiwili. Foto: SN/Hanka Šěnec

Budyšin (SN/MiR). Pućowanske dny su šulerjam wosebita składnosć w běhu šulskeho lěta wjackróć zwonka swojeho kubłanišća přebywać a zdobom wuknyć.

Šulerjo dweju rjadownjow 3. lětnika Serbskeje zakładneje šule Ralbicy běchu lětsa w Budyšinje. Tema pućowanskeho dnja bě „Žiwjenje a šula“, kotraž so do wučbneho plana w předmjeće wěcna wučba hodźi. W běhu swojeje wuprawy wopytachu Ralbičenjo mjez druhim Serbski muzej, hdźež poskićeja wšelake wodźenja po wustajenišću. Zamołwita za posrědkowanje kultury a za zjawnostne dźěło muzeja Mónika Ošikowa přewodźeše jich po wustajeńcy na přizemju. Tam zhonichu šulerjo wo zasydlenju słowjanskich kmjenow we Łužicy a kak běchu tu ludźo před wjace hač tysac lětami žiwi. Pozdźišo přebywachu w dźěćacym muzeju, hdźež móžachu so mjez dru­him na šćěpjelowej tafli wuspytać, štož bě jim wulke wjeselo. Zdobom mějachu roz­dźěle mjez wuknjenjom něhdy a dźensa na šuli zwěsćić.

wozjewjene w: Kubłanje
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND