Fachowc, kiž kraj wuměrja, tež čestnohamtsce na mnohich dalšich ...

štwórtk, 04. julija 2019
artikl hódnoćić
(0 )
Sören Börner ze Spal, inženjer za wuměrjenje kraja, skutkuje tež jako čłon Spalowskeje wjesneje a Kulowskeje měšćanskeje rady.  Foto: Andreas Kirschke Sören Börner ze Spal, inženjer za wuměrjenje kraja, skutkuje tež jako čłon Spalowskeje wjesneje a Kulowskeje měšćanskeje rady. Foto: Andreas Kirschke

Geodezija je wulke wědomostne polo, wotwěrace najwšelakore móžnosće wuměrjenja, pruwowanja a dokumentacije. Spalowčan Sören Börner je fachowc na tym polu.

„Geodet je fachowc, kiž zemju wuměrja“, měni diplomowy inženjer Sören Börner ze Spal. Njedawno je wón z architektku Susannu Schiffner z Bórka (gmejna Sprjewiny Doł) 3D-film „Liegnitzer Pferdchen“ wo lěhwje za wójnskich jatych Elsterhorst­ njedaloko Wojerec předstajił. Wonaj běštaj ležownosć zaskenowałoj a – orientujo so po historiskich dokumentach a fotach – stare fundamenty lěhwa elektronisce instalowałoj. „Na zakładźe skena a starych planow kaž tež zwobraznjenjow ma ležownosć lěhwa digitalnje znowa nastać.“ Wuwučowanski film hodźi so přichodnje wosebje za wučbu stawiznow na šulach wužiwać. A pokazany budźe wón w nastawacym informaciskim a kubłanskim centrumje we Wojerowskim twarjenju dwórnišća wo stawiznach wuhnaća.

wozjewjene w: Kubłanje
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND