Na prózdniny do Čěskeje

pjatk, 05. julija 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Praha (EO/SN). Towarstwo přećelow Serbow (SPL) chce lětsa prózdninske lěhwo za čěske a serbske dźěći zarjadować, nawjazujo tak na tradiciju z 1930tych lět. Hižo tehdy jězdźachu serbscy šulerjo do susodneho kraja, zo bychu so tam wočerstwjeli. SPL je tuž nětko zhromadny program za prózdninske lěhwo spřihotowało. Wot 15. do 19. julija přeproša čłonojo towarstwa dźěći w starobje sydom do jědnaće lět do města Veltrusy njedaloko Mělníka w srjedźnej Čěskej.

Płaćizna 112 eurow wopřijima přebytk w kubłanskim centrumje Schola naturalis njedaloko barokneho hrodu we Veltrusach. Zdobom stej zastaranje a program zaručenej. „Poskitk wotměje so předewšěm w parku hroda. Tam budźe składnosć zbližić sej přirodu a wobě kulturje, ale budźe tež chwile paslić a sportować. Wosebitosć pak budźe wulět do Prahi“, zdźěli Eliška Oberhelová z SPL. Překwapjenka ma być swójbny kónc tydźenja wot 19. do 21. julija. To móža starši serbskich dźěći a dalši zajimcy přijěć, zo bychu z prózdninarjemi tři dny zhromadnje dožiwili.

wozjewjene w: Kubłanje
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND