Pisanosć Łužicy pokazali

póndźela, 08. julija 2019
artikl hódnoćić
(0 )
Maćerje a dźěći Drježdźanskeho towarstwa Stup dale su so tohorunja na programje wobdźělili.  Foto: Feliks Haza Maćerje a dźěći Drježdźanskeho towarstwa Stup dale su so tohorunja na programje wobdźělili. Foto: Feliks Haza

Chrósćicy (SN/BŠe). Hudźba a reje we Łužicy su přewšo pisane. To dožiwichu přihladowarjo dorostoweho programa pod hesłom „W raju wjesołych dźěći“, kotryž bě Rěčny centrum WITAJ sobotu popoł­dnju na Kralec statoku organizował. Zahajiło je jón dwanaće młodych porow Smjerdźečanskeje rejwanskeje skupiny, kotrež dopokazachu, zo njetrjeba so kulturne ćěleso wo dorost starosćić. Chór Chróšćanskeje zakładneje šule pod nawodom Marhaty Cyžec-Korjeńkoweje přednjese na to spěwy z lěta 2016 wušłeje knihi „Marka, Janko, pójtaj won“. Poradźena bě premjera. Solistce běštej Luiza Hermanec a Helena Smolic. W běhu třihodźinskeho programa je tež dźesać skupin Łužičanki Serbskeho ludoweho ansambla swój rejwanski talent na jewišću pokazało. Wutrobny přiklesk žnějachu tohorunja dźěći a maćerje Drježdźanskeho towarstwa Stup dale, kotrež běchu prěni raz přinošk za festiwal spřihotowali. Mali wuměłcy najwšelakorišeje staroby su z wulkim lóštom a wjesolom přazu předstajili.

wozjewjene w: Kubłanje
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND