Starši šulerjow so hibaja poručenje

štwórtk, 11. julija 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Serbske žiwjenje w gmejnje zachować a wožiwić

Radwor (SN/MiR). W Radworskej gmejnje su starši wosebitu iniciatiwu załožili. Z njeje ma hišće lětsa nastać zapi­sane towar­stwo. Hišće njeje jasne, kak ma zhromadźenstwo doskónčnje rěkać.­ Iniciatorki porno tomu dokładnje wědźa, kotry zaměr ma wone měć a docpěć. „Chcemy serbske žiwjenje, wosebje w Ra­dworju kaž tež po cyłej gmejnje skrućić, zachować a wožiwić“, wuswětla Katrin Suchec-Dźisławkowa z Chasowa, kotraž je zhromadnje z Radworčanku Katleń Wawri­kowej prěnje ideje wuwiła. Mjeztym su z dalšimi staršimi, kořiž maja dźěći w šulskej abo starobje pěstowarskich dźěći, zo bychu wosebitu iniciati­wu załožili, hižo wjackróć wuradźowali. W fokusu jich namjetow stejitej Radworskej šuli. Tak su sej zańdźeny tydźeń přeprosyli wjednicy Ra­dworskeju šulow.

wozjewjene w: Kubłanje
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND